This is an alert!
Aktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerFlytt- och fribrevserbjudandeFlyttserviceHållbarhetNyheter JuridikOm ossProdukter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

Digitalt individval TryggPlan

Via offertprogrammet kan du elektroniskt skicka individvalet i TryggPlan till din kund, som kan signera digitalt istället för på papper.

Som förmedlare behöver du fylla i individvalet (eget val) i offertprogrammet innan du skickar det elektroniskt till kunden. Detta eftersom kunden endast kan signera avtalet, inte göra justeringar.

Instruktion för digital signering av individval i TryggPlan

Digital signering av individval respektive hälsodeklaration är två av varandra oberoende tjänster för att underlätta och effektivisera hanteringen. Om du väljer att både skicka individvalet och hälsodeklarationen till kunden för signering kommer kunden att få två e-postmeddelanden med uppmaning att via bifogad länk signera respektive fylla i och signera. Det enda kunden behöver är mobilt BankID.

Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 09.00 - 11.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)