This is an alert!
Aktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerFlytt- och fribrevserbjudandeFlyttserviceHållbarhetNyheter JuridikOm ossProdukter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

Elektronisk faktura (e-faktura)

Kunder kan få elektronisk faktura (e-faktura) på två sätt:

  • e-faktura till internetbank
  • e-faktura via leverantör (fil till ekonomisystem)

E-faktura till internetbank:
Kunden anmäler sig via sin internetbank.
Möjliga fakturor att få på internetbank är TryggPlan, Lina, Fondavier och Livavier för Traditionell försäkring.
Avgifter för företag för tjänsten e-faktura till internetbank är 45 kr/månad (på SEB, det är olika kostnader beroende på bank). För privatpersoner är det ingen månadsavgift.
Inga avgifter per faktura finns.

E-faktura via leverantör:
Du anmäler din kund genom att kontakta Förmedlarsupporten via mail; epsupport@seb.se

Den information som måste finnas med är:
  • Fullständigt namn på företaget
  • Organisationsnummer
  • GLN-nummer
  • E-faktura operatör
  • Vilken försäkring/avtal som ska faktureras

Möjliga fakturor att få denna väg är TryggPlan och Lina.
Avgifter för tjänsten e-faktura via leverantör (dvs in i kundens ekonomisystem) är 45 kr/månad samt 2,75 kr per faktura.


Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 09.00 - 11.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)