This is an alert!
Aktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerFlytt- och fribrevserbjudandeFlyttserviceHållbarhetNyheter JuridikOm ossProdukter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

E-tjänst hjälper kunderna administrera tjänstepension

Med den här kostnadsfria och digitala tjänsten gör vi det ännu enklare för kundföretag att administrera sina tjänstepensioner. Tjänsten nås genom seb.se/adminpension.

Administrera tjänstepension är ett modernt och intuitivt verktyg som sparar tid för kundföretagen när de sköter sina försäkringslösningar i TryggPlan och TryggPlan Total. Företaget loggar in till tjänsten med mobilt BankID via seb.se/adminpension, och
där kan företaget:

 • registrera nya löner och premier
 • lägga till nya medarbetare och ta bort de som slutat
 • administrera Kollektiv Vårdförsäkring och Trygg Hälsa
 • få en lättöverskådlig bild över fakturor från oss och enkelt lägga in dem i sitt ekonomisystem
 • se status för sina fakturor (obetald - betald - påminnelse - makulerad)
 • få en översikt över sitt engagemang och följa status på sina inskickade ändringar
 • lägga till kontaktuppgifter i samband med löneändring och premieändring för de anställda där det saknas.
 • se och signera andra användares ändringar

Företaget kan ladda ner en kopia av sin Tryggplan/Tryggplan Total-faktura i PDF- eller XML-format. XML-formatet bygger på en fakturastandard - Peppol Livfaktura/Svensk Livfaktura. Det innebär att kunden kan importera/läsa in fakturan i sitt ekonomisystem för enklare bokföring.

Fler smarta funktioner lanseras löpande.

Tjänsten Administrera tjänstepension kostar inget extra och som alla digitala tjänster hjälper den till att spara på miljön.

Inloggning och behörigheter

Företaget hanterar själva vilka i företaget som ska ha behörighet till tjänsten och styr vem eller vilka som får se vilka uppgifter. Identifieringen sker med mobilt BankID, BankID eller digipass.

Fyra olika behörigheter
Företaget kan ge olika behörigheter till de medarbetare som ska använda tjänsten:

 • Administratör: har full behörighet och kan hantera användare och behörigheter.
 • HR (lön): kan se och hantera personaluppgifter, men ser inte fakturor och kan inte hantera behörigheter.
 • Ekonomi: kan se och hantera fakturor, men har inte tillgång till löneuppgifter och kan inte hantera behörigheter.
 • Behörig att signera: kan signera ändringar kopplade till de anställda i företaget.

Medarbetaren loggar smidigt in till tjänsten med mobilt BankID via seb.se/adminpension .

Så kommer kundföretaget igång

Företag med en firmatecknare
Om företaget bara har en firmatecknare, kan de ansluta sig digitalt och identifiera sig med BankID. Det går snabbt och de behöver inte skicka in några papper.
Länk till att ansluta sig till Administrera tjänstepension digitalt

Företag med flera firmatecknare
Har företaget flera firmatecknare behöver de skriva ut en anmälningsblankett, fylla i och skicka in den till oss per post. Samtliga firmatecknare behöver skriva under blanketten. När anslutningen är klar mejlar vi en bekräftelse.
Anmälningsblankett Administrera tjänstepension (pdf)
(Vi rekommenderar att använda Google Chrome som webbläsare för att öppna anmälningsblanketten.)

Erbjudande om den nya tjänsten kommer att ske i ytterligare brevutskick och e-post till företagskunderna framöver.

Ytterligare steg i utvecklingen

Möjligheter att tillhandahålla samma eller en liknande tjänst med speciell inloggning för tredje part som sköter administration av tjänstepension åt företagen är något vi kommer att se över under nästa år.

Har du frågor?

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta vår förmedlarsupport på telefon 08-785 16 80.

Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 09.00 - 11.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)