This is an alert!
Aktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerFlytt- och fribrevserbjudandeFlyttserviceHållbarhetNyheter JuridikOm ossProdukter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

FlyttserviceVi hjälper dig - du väljer servicenivå

All Inclusive
Vi samlar in alla handlingar och underskrifter som behövs inklusive försäkringstagarens, eventuell verklig huvudman och nödvändig kundkännedom samt administrerar överlåtelse till ny ägare etc. Vi uppdaterar dig löpande med status. Med Flyttservice All Inclusive kan du luta dig tillbaka - vi sköter allt.

Semi Inclusive
Vi hjälper dig inför kundmötet att få med rätt handlingar och instruktioner om vilka underskrifter som behövs samt vilken kundkännedomsnivå och andra blanketter som kan behövas.

Efter kundmötet skickar du handlingarna till:
SEB Pension och Försäkring, Att. Flyttservice, Box 854, 851 24 Sundsvall.

Med Flyttservice Semi Inclusive får du kontroll på ditt ärende och håller själv i kundkontakten i de allra flesta fall.

Starta flytten här - du anger servicenivå på flyttblanketten

Flyttblankett - Flyttservice

Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 09.00 - 11.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)