This is an alert!
Aktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerHållbarhetNyheterJuridikOm oss Produkter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

FATCA och CRS

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som rör informationsutbyte med USA. OECD:s regelverk CRS, Common Reporting Standard, gäller resten av världen. Det är infört i hela EU och ett stort antal länder utanför EU. CRS är en standard för automatiskt utbyte av skatterelaterad information mellan länder.
Både FATCA och CRS omfattar såväl privatpersoner som företag och i vissa fall även dess ägare, dock inte tjänstepension.

För att uppfylla lagen behöver vi fråga kunderna efter det land eller de länder där kunden har sin skatterättsliga hemvist. Normalt har man sin skatterättsliga hemvist i det land där man är bosatt och arbetar. Skatterättsligt hemvist i ett land innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i det landet oberoende av varifrån inkomsterna kommer. Om man endast är skattskyldig för vissa objekt i ett land, t.ex. fastighetsskatt, källskatt på utdelning, punktskatt eller mervärdeskatt, anses man inte ha skatterättsligt hemvist i det landet.

För USA gäller särskilda regler. Förutom det som sägs ovan har även den som är amerikansk medborgare skatterättsligt hemvist i USA oberoende av var han eller hon är bosatt.

I vissa fall kan man ha skatterättsligt hemvist i mer än ett land. Det kan gälla t.ex. en person som är amerikansk medborgare men som är bosatt i ett annat land än USA eller en person som anses vara bosatt i mer än ett land."

Så här påverkar regelverken tecknandet av en företagsägd kapitalförsäkring med sparandemoment
När du ska teckna en företagsägd kapitalförsäkring kommer du att behöva identifiera och inhämta uppgifter om företaget och dess ägare enligt Känn din kund/AML rutinen. Utöver detta kommer du behöva FATCA- och CRS-klassificera företaget.

Dessa handlingar behövs:
  • Undertecknad ansökan, där ett företag som är aktivt eller passivt har angivit företagets skatterättslighemvist.
  • Blankett Kundinformation, företag, där du också har FATCA/CRS-klassificerat företaget
  • Blankett Intyg om verklig huvudman
  • I undantagsfall blankett W8-BEN-E (FATCA)

Så här påverkar regelverken tecknandet av en privatägd försäkring med sparandemoment
När du ska teckna en privatägd försäkring kommer du att behöva fråga kunden om han eller hon har skatterättlighemvist i något annat land än Sverige.

Dessa handlingar behövs:
  • Undertecknad ansökan, där frågan om skatterättslig hemvist är ifylld.
  • Blankett Kundinformation, privat
  • I undantagsfall blankett W-9 inklusive skatteregistreringsnummer, om kunden är skattskyldig i USA.

I de fall intygandet om skatterättslig hemvist inte kan göras på ansökan, använd istället blanketten "Intyg om skatterättslig hemvist - privat kapital- och pensionsförsäkring" som finns under menyn Blanketter/FATCA och CRS.

Informationsmaterial om FATCA (powerpoint med ljud)

Blankett W-9
Blankett W8-BEN
Blankett W8-BEN-E
Intyg om skattskyldighet i USA
Kundinformation, företag
Kundinformation, privat
Intyg om verklig huvudman

Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 13.30 - 15.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)