This is an alert!
Aktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerHållbarhetNyheterJuridikOm oss Produkter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

Nytt tak i ersättning ger justerade premier och försäkringsbelopp

2022-01-21 11:41

Högre utbetalning i sjukförsäkringen från Försäkringskassan och sänkt ersättning och premier från sjukförsäkring i SEB. Det är konsekvensen av en ändring som genomförs i SEB under våren.

Den 1 januari höjde Försäkringskassan taket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. Det innebär en ekonomisk förstärkning för personer med beviljad sjukpenning genom en högre allmän ersättning.

Som en konsekvens av detta kommer SEB att sänka ersättningen från en sjukförsäkring i SEB för de kunder som tjänar mer än 8 prisbasbelopp (=386 400 kr) med motsvarande Försäkringskassans ersättning. Kunderna får alltså fortfarande totalt sett samma ersättning, men andelen som kommer från Försäkringskassan är större än tidigare.

- Det finns en branschgemensam överenskommelse som säger att vi som försäkringsbolag tillsammans med Försäkringskassan inte ska kompensera kunden med mer än 90 procent av lönen, vilket vår justering leder till, säger Annika Larsson, produktspecialist, Risk & Output.

För befintliga sjukförsäkringskunder kommer detta att innebära att sjukförsäkringen räknas om till de nya nivåerna per respektive sjukförsäkrings huvudförfallodag, annan omräkning eller per datum som en ändring sker som påverkar sjukförsäkringsbeloppen, till exempel en löneändring.

Sjukförsäkringskunder med pågående skada får de nya försäkringsbeloppen och premier först när kunden är helt frisk och skadan avslutad. Omräkning sker per den 1:a i månaden efter sjukperiodens slut.

Nya sjukförsäkringskunder som registreras i offertprogrammet får för närvarande de gamla försäkringsbeloppen och premierna. Så snart som möjligt kommer offertprogrammet att justeras till de nya försäkringsbeloppen och premierna. Om offerten är uttagen ur offertprogrammet före justeringen, men registrerad efter justeringen kommer offererat och verkligt försäkringsbelopp och premie inte stämma överens. Det är därför viktigt att informera kunderna om det i offertläget.

SEB:s förändringar och justeringar kommer att ske snarast möjligt och beräknas vara klara senast i slutet av kvartal 1 eller i början av kvartal 2. Information om när det är klart publiceras på MIS.

SEB kommer inte att skicka ut någon information till kunderna om förändringarna.

Detta regelverk gäller de sjukförsäkringar som ingår i TryggPlan. De Individuella sjukförsäkringarna och SEB separat risk fungerar lite annorlunda, kontakta oss om du har frågor.

Sjukersättning (förtidspension/rörlig karens) påverkas inte eftersom inkomsttaket här inte är förändrat (7,5 prisbasbelopp gäller fortfarande).

Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 13.30 - 15.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)