This is an alert!
Administrera tjänstepensionAktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerFlytt- och fribrevserbjudandeFlyttserviceHållbarhet NyheterJuridikOm ossProdukter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

Se inspelning av kunskapsträffen om den nya tjänsten Administrera tjänstepension

2023-03-20 08:17

Klicka på länken nedan för att se inspelning av kunskapsträffen den 17 mars om den nya tjänsten Administrera tjänstepension.

Kunskapsträff Administrera tjänstepension

Fem nya fonder med hållbarhet som mål i SEB:s fondförsäkring

2023-03-14 10:26

SEB:s fondutbud för fondförsäkring utvidgas nu med ytterligare fem så kallade artikel 9-fonder, det vill säga fonder som enligt EU:s regelverk har hållbara investeringar som mål. Därmed finns totalt 19 artikel 9-fonder i utbudet och totalt sett är 96 procent av fondförsäkringskapitalet placerat i fonder som främjar hållbarhet (artikel 8-fonder) eller har hållbarhet som mål (artikel 9-fonder).

De nya fonderna är:

 • East Capital Global Emerging Markets Sustainable
 • BlackRock Global Funds - Impact Fund A USD Acc
 • BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
 • BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund A2
 • Schroder International Selection Fund Digital Infrastructure A Acc USD

BlackRock Nutrition Fund investerar globalt i företag med aktiviteter som ingår i livsmedels- och jordbruksvärdekedjan. Det handlar om företag som prioriterar ett förändrat konsumentbeteende inom näringslära som en viktig, strategisk drivkraft för sin verksamhet. BlackRock Future of Transport Fund investerar i företag globalt vars huvudsakliga ekonomiska verksamhet omfattar forskning, utveckling, produktion och/eller distribution av framtidens transportteknik.

- Dessa båda fonder ger våra kunder en unik möjlighet att investera i några av de mest spännande områdena som finns på hållbarhetsområdet just nu. Med de nya fonderna på plats breddar vi vårt utbud ytterligare och erbjuder många olika placeringsinriktningar bland de fonder som har hållbarhet som mål, säger Gabriel Lundström, ESG-ansvarig på Pension & Försäkring i SEB.

Utöver de ovan nämnda fonderna förstärks utbudet även med följande fonder som främjar hållbarhet (artikel 8):

 • Carnegie Global Quality Companies A
 • T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A USD
 • BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2
 • Carnegie Likviditetsfond

Carnegie Global Quality Companies är en globalt inriktad aktiefond som investerar långsiktigt i några av världens mest etablerade varumärken, där företagen har en stark position, god lönsamhet och en beprövad affärsmodell.

BlackRock World Healthscience investerar i aktier i företag vars huvudsakliga ekonomiska aktivitet kommer från hälsovård, läkemedel och medicinteknik samt från utveckling av bioteknik.

- Dessa tillskott i vårt fondutbud ger våra kunder tillgång till ännu bredare aktiefonder och mer nischade placeringsinriktningar, säger Petra Ljungberg, fondspecialist Investments, Pension & Försäkring.

Läs mer om samtliga fonder i fondlistan på seb.se

Äntligen är den här - den nya digitala tjänsten för att administrera tjänstepensioner!

2023-03-07 08:41

Enklare vardag, bättre koll och tidsbesparing. Det blir nu verklighet för företagskunder som har tjänstepension i SEB och deras förmedlare, som nu kan använda SEB:s nya digitala lösning för tjänstepensionsadministration.

Genom tjänsten Administrera tjänstepension kan förmedlare enkelt administrera tjänstepensionslösningar i SEB. Behörighet är redan ordnad för kundansvariga förmedlare. Högst upp i menyn här på MIS finns Administrera tjänstepension, och där loggar förmedlare in med BankID. Förmedlaren får direkt tillgång till tjänsten för kunder där det finns en aktiv fullmakt, vilket gör användningen av verktyget enkel.

Förmedlare kan ge behörighet åt administratör

För administratörer behöver den förmedlare som är kundansvarig först logga in och ge administratören en behörighet, vilket görs under Inställningar. Sedan kan även administratören använda tjänsten via eget BankID. På så sätt blir det ännu enklare att hjälpa kundföretagen att hantera tjänstepensionerna.

I tjänsten kan förmedlare och administratörer bland annat:

 • ändra löner, premier och byta förmånsgrupp
 • se och ladda ner fakturor
 • lägga till nya medarbetare, ta bort de som slutat och hantera frånvaro.

- Jag är glad eftersom det här är en efterlängtad lösning av våra förmedlare och redan i våra pilotstudier fick vi mycket positiv respons på vår lösning som en av de bästa på marknaden. Tjänsten ger en bra överblick av försäkringar och fakturor, det är enkelt att följa status på ärenden och inga pappersblanketter behövs. Därmed görs tidsbesparingar, vardagen förenklas och kollen blir bättre. Dessutom lanseras nya smarta funktioner löpande, säger Martin Carell, chef Förmedlad affär.

Mer information och svar på frågor

Tjänsten går att använda redan nu och för de förmedlare och administratörer som vill veta mer om tjänsten och dess funktioner hålls ett digitalt informationsmöte fredagen den 17 mars, klockan 9-10. Inbjudan skickas ut inom kort.

Högst upp i menyn här på MIS finns Administrera tjänstepension, och där finns mer information om tjänsten.

Välkommen också att ringa eller mejla Förmedlarsupport på telefon 08-785 16 80 eller epsupport@seb.se. Du kan också höra av dig till din försäljningsansvarige kontaktperson hos oss.

Kom igång direkt med Administrera tjänstepension

SEB Global Climate Opportunity Fund möter växande efterfrågan

2023-03-07 08:41

För att bidra till omställningen till en mer hållbar global ekonomi och för att tillgodose en stor och växande efterfrågan på hållbara investeringar har SEB Investment Management tagit fram SEB Global Climate Opportunity Fund - en tematisk fond med fokus på bolag som bedöms ha lösningar på globala klimatutmaningar. Fonden är klassificerad som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR), vilket betyder att den har hållbar investering som mål.

- För att uppfylla målen i vår klimatstrategi, med bland annat ett koldioxidneutralt totalt förvaltat kapital år 2040, vill vi öka andelen investeringar i företag som antingen erbjuder lösningar på globala klimatutmaningar eller möjliggör omställning till en mer hållbar ekonomi. Vi ser en stor och växande efterfrågan på hållbara investeringar och är därför glada att ha SEB Global Climate Opportunity Fund i vårt kunderbjudande, säger Elisabet Jamal Bergström, Hållbarhetschef på SEB Investment Management.

Fonden har som syfte att skapa långsiktigt hållbar positiv påverkan utifrån ett klimatperspektiv och investerar i företag med produkter och tjänster som på något sätt bekämpar klimatförändringarna, till exempel genom att bromsa temperaturhöjningen genom minskade koldioxidutsläpp men även genom att anpassa samhället till effekterna av klimatförändringarna.

- Omställningen till ett samhälle med lägre utsläpp skapar många intressanta investeringsmöjligheter som vi vill ta del av. Vi vill hitta framtidens Amazon eller Apple inom klimatomställning, säger Andreas Johansson, som tillsammans med Mirella Zetoun förvaltar fonden.

Ett av de viktigaste verktygen för att identifiera bolag att inkludera i fonden är den hållbarhetsklassificering, eller taxonomi, som EU har tagit fram.

- Vi utgår ifrån denna klassificering när vi väljer ut vilka bolag vi ska investera i. Bolag som hjälper till att bromsa klimatförändringarna kan exempelvis producera förnybar el eller komponenter till elbilar, och bolag som arbetar med anpassning kan exempelvis ha verksamhet för att bygga brunnar som ska hjälpa oss att hantera kraftig nederbörd som en effekt av klimatförändringarna. Genom att kombinera systematisk förvaltning baserad på stora mängder data med fundamental analys skapar vi en portfölj som inte bara bidrar till klimatomställningen, men som också kan ge god avkastning över tid, säger Mirella Zetoun.

Fonden kan investera både i den utvecklade delen av världen och i tillväxtmarknader och består av cirka 100 bolag, utan begränsning avseende varken bolagens storlek eller sektor.

- SEB Global Climate Opportunity Fund är en av våra fonder med hållbarhet som mål och vår ambition är att vidareutveckla detta utbud. Vi är glada att se att våra kunder har en stor aptit på den här typen av produkter. När vi frågar dem vilka av FN:s 17 globala hållbarhetsmål de prioriterar högst har vi för sjätte året i rad fått svaret "Bekämpa klimatförändringarna" högst upp i rankingen. Detta gör det extra roligt att kunna erbjuda den här fonden som ett resultat av ett långt och intensivt researcharbete, där hela SEB:s kompetens inom hållbarhet varit bidragande, säger Elisabet Jamal Bergström.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. På seb.se/fonder hittar du fondens faktablad och informationsbroschyr.

Få tror att det egna sparandet kan påverka miljö och samhälle

2023-02-28 09:00

En majoritet av svenskarna anser att det är viktigt att deras pengar förvaltas med hänsyn till hållbarhetsfrågor och intresset för att spara hållbart ökar, framför allt bland yngre kvinnor. Samtidigt tror endast 27 procent av svenskarna att det egna sparandet kan påverka miljön och samhället. Det framgår av SEB:s senaste Sparkollen, en undersökning om svenskarnas sparande som Demoskop varje kvartal gör på uppdrag av SEB.

- Det är väldigt positivt att intresset för att spara hållbart ökar, säger Gabriel Lundström, ESG-ansvarig Pension & Försäkring i SEB. Och tvärt emot vad många tror har spararna stora möjligheter att påverka klimat och miljö, genom de val de gör av både sparform och placeringar av sitt sparkapital.

Till exempel utgörs en stor del av det samlade privata sparkapitalet i Sverige, vilket totalt uppgår till 14 525 miljarder kronor, av pensioner. Några av de största ägarna på den svenska börsen och även globalt är pensionsförvaltare som investerar privatpersoners pensionspengar. Detta innebär en stor indirekt påverkan, menar Gabriel Lundström. Genom sina investeringar styr dessa pensions- och kapitalförvaltare tillgången till kapital för företag, vilket i sin tur påverkar deras förutsättningar att bedriva och utveckla sina verksamheter. Utöver det sitter många av de stora pensionsförvaltarna i valberedningar för bolagens styrelser, röstar på stämmor och för direkta dialoger med många av bolagen de äger, säger han.

- Våra kunder kan i sin tur påverka oss som pensionsbolag genom att besvara den årligen återkommande enkäten där våra fond- och försäkringsbolag frågar kunderna vilka av FN:s hållbarhetsmål de anser vara viktigast för oss att fokusera på i vår förvaltning. Resultatet av den är något som vi lägger mycket vikt vid när vi prioriterar investeringsteman, men också vilka ägarfrågor vi driver, säger Gabriel Lundström.

Undersökningen visar också att endast 20 procent av svenskarna tycker att det är enkelt att hitta information om fondernas hållbarhetsarbete och här menar Gabriel Lundström att alla aktörer i branschen har ett ansvar att tydligt visa hur man som sparare kan välja ett hållbart sparande.

Sparkollen

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 30 november till 12 december 2022.

Se undersökningsresultatet (pdf)

SEB Makropodd: Ett år senare - hur har världsekonomin påverkats av kriget?

2023-02-24 09:50

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. I veckans avsnitt av Makropodd diskuterar prognoschef Håkan Frisén och seniorekonom Robert Bergqvist hur kriget påverkat världsekonomin hittills. Och vad som händer framöver.

Lyssna via Libsyn

Makropodd finns överallt där poddar finns, till exempel Spotify och Apple Podcaster.

Se uppdatering om vår Trad och Investment Outlook

2023-02-14 15:50

Här kan du se vår webbsändning den 10 februari med Pontus Bergekrans, investeringschef, Pension & Försäkring, och Roger Törnkvist, investeringsstrateg, som uppdaterar dig på vår Traditionella försäkring (7 min) samt en genomgång av vår senaste Investment Outlook (25 min).Traditionell försäkring
Nyckeltal och placering traditionell försäkring tjänstepension (pdf)
Nyckeltal och placering traditionell försäkring kapitalförsäkring (pdf)

Investment Outlook
Hela rapporten (pdf)
Sammanfattning (pdf)
Investment Outlook report in English (pdf)
Summary in English (pdf)

Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 13.00 - 15.00
Sommar och dag före helgdag 09.00 - 11.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)