This is an alert!
Administrera tjänstepensionAktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerDigital signeringFlytt- och fribrevserbjudandeFlyttservice HållbarhetNyheterJuridikOm ossProdukter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

Blanketter

Blanketterna har avancerade funktioner som fungerar bäst i webbläsaren Microsoft Edge. Om du har en annan webbläsare eller inte kan öppna en blankett, så hittar du våra mest använda blanketter även i 'acroformat', vilket är ett format utan avancerade funktioner men som alltid ska gå att öppna via olika webbläsare. Se exempel-bild nedan. Vi lägger löpande ut fler blanketter i acroformat, både här på MIS och hos Hjerta, Max Matthiessen, Säkra, Söderberg & Partners och Tydliga. Samtidigt arbetar vi på en mer långsiktig lösning så att alla blanketter går att öppna enkelt via alla webbläsare. Om du behöver hjälp med en blankett är du alltid välkommen att kontakta Förmedlarsupport 08-785 16 80, epsupport@seb.se.Regelverk för SFM:s Förmedlarfullmakt

Fullmaktsinnehavare med SFM:s förmedlingsfullmakt kan hos SEB Pension och Försäkring AB företräda fullmaktsgivaren i försäkringsfrågor, med bland annat följande undantag:

  • Underteckna och datera hälsodeklaration, kontinuitetsförklaring samt skadeanmälan
  • Underteckna förmånstagarförordnande
  • Underteckna flyttuppdrag
  • Underteckna autogiromedgivande
  • Underteckna handlingar som innebär att pengar utbetalas från en försäkring, t.ex. begäran om återköp, utbetalning eller flytt av försäkringskapital
  • Underteckna handlingar som innebär en överlåtelse av en K-försäkring
  • Underteckna intyg om skatteskyldighet/ej skatteskyldighet i USA
  • Underteckna intyg om verklig huvudman

Elektronisk hantering
När det gäller elektronisk hantering styrs regelverket av administrationsavtalet med förmedlaren.

Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 13.00 - 15.00
Sommar och dag före helgdag 09.00 - 11.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)