This is an alert!
Aktuellt om fond och tradBlanketterBroschyrerHållbarhetNyheterJuridikOm oss Produkter & KonceptRegelverkSEB Investment OutlookSEB MakropoddSjälvbetjäningStarta Offertprogrammet

Blanketter

Regelverk för SFM:s Förmedlarfullmakt

Fullmaktsinnehavare med SFM:s förmedlingsfullmakt kan hos SEB Pension och Försäkring AB företräda fullmaktsgivaren i försäkringsfrågor, med bland annat följande undantag:

  • Underteckna och datera hälsodeklaration, kontinuitetsförklaring samt skadeanmälan
  • Underteckna förmånstagarförordnande
  • Underteckna flyttuppdrag
  • Underteckna autogiromedgivande
  • Underteckna handlingar som innebär att pengar utbetalas från en försäkring, t.ex. begäran om återköp, utbetalning eller flytt av försäkringskapital
  • Underteckna handlingar som innebär en överlåtelse av en K-försäkring
  • Underteckna intyg om skatteskyldighet/ej skatteskyldighet i USA
  • Underteckna intyg om verklig huvudman

Elektronisk hantering
När det gäller elektronisk hantering styrs regelverket av administrationsavtalet med förmedlaren.

Förmedlarsupport

Telefon 08-785 16 80
Måndag - fredag 08.30 - 16.30
epsupport@seb.se

SEB Pension och Försäkring AB
Scanning
Box 50778
202 71 MALMÖ

Fondbyten: SEBCaseFondbyten@seb.se
Fullmakter: fullmaktsreg@seb.se
Kompletteringsregelberäkningar: PFkompregeln@seb.se
Frågor: epsupport@seb.se

Riskbedömning

PFAffarsserviceRiskbedomning@seb.se

Helpdesk Juridik

Telefon 08-785 18 85
Tisdag - torsdag 13.30 - 15.00

SEB Life International

Bloodstone building
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Säljsupport (portfolio bond)
sales@seb.se

Administration (svensktalande)
life@seb.se
Telefon: +3531 487 0700
Måndag - fredag 09.00 - 17.30 (sv tid)